Flexibelt tjänsteutbud som täcker hela projektet

Vi vill vara ditt självklara val, från planering till leverans inom lås, säkerhet, beslag och inredning. Och det handlar om mer än enbart funktionella produkter – kombinerat med våra tjänster erbjuder vi lösningar som ger mervärden för dig som kund. Här presenterar vi våra olika tjänstepaket.

Mängdning och specificering

KVALITET I PLANERING OCH DOKUMENTATION

Tjänsten mängdning och specificering dokumenterar rätt mängd av utvalda produkter utifrån dina ritningar och underlag. Vi sammanställer och presenterar vårt arbete, inklusive mängdning, i en tydlig objektsspecifikation. Du kan enkelt kontrollera och godkänna detta underlag som senare kan omvandlas till en beställning.

Du kan känna dig trygg med vår långa erfarenhet av tekniska lösningar inom inredning och beslag och att vi strävar efter att matcha och optimera ditt behov. Dessutom kan vi tillsammans i ett tidigt skede reda ut eventuella måttanpassningar och räta ut eventuella frågetecken.  

Din objektspecifikation ger dig i nästa steg möjligheten att beställa vår tjänst Produktionsanpassad förpackning, som effektiviserar materialflöde till byggprojektet.

    
     I mängdning och specificering ingår:

  • Beräkning av rätt inredning och beslag per objekt eller delobjekt
  • Specificering av inredning och beslag t.ex. per rum, lägenhet, våning eller hus
  • Specificering av måttanpassade produkter

      Produktblad (pdf)

 

 

              

KONTAKT
020-221 221

KONTAKTFORMULÄR

Produktionsanpassad förpackning

RÄTT PRODUKT PÅ RÄTT PLATS

Med din varuförsörjning i fokus erbjuder vi tjänsten produktionsanpassad förpackning. Produkter packas i kartonger och på pallar som båda kan märkas och levereras med hänsyn taget till flödet i din byggprocess.

Vi plockar och packar utifrån vår överenskomna specificering och märker med BEAst-Label, så att det tydligt framgår vilken slutdestination inne på byggarbetsplatsen som varje pall, kartong eller kolli har. Slutdestinationen kan anges på olika nivå exempelvis rum, lägenhet, trapphus, våning eller hus.

BEAst Supply Material har tagit fram en standard för digital och produktionsanpassad varuförsörjning inom byggbranschen. Som en av deltagarna i BEAst är BBGRUPPEN långt framme med systemstöd och arbetssätt för att optimera detta i våra entreprenadkunders byggprojekt. Läs mer om BEAst här.

  


I produktionsanpassad förpackning ingår:

  • Förpackning per rum, lägenhet, våningsplan, avdelning, hus eller annan avgränsad yta
  • Märkning av emballage och pall i olika nivåer med hjälp av BEAst-Label

      Produktblad (pdf)

 

 

              

KONTAKT
020-221 221

KONTAKTFORMULÄR

LogistikTJÄNSTER

REDO FÖR DINA LEVERANSBEHOV

En effektiv logistikkedja är viktig för dig som kund, oss som leverantör och flera andra intressenter. Logistiken kan bidra till att sänka produktionskostnaden, öka arbetsproduktiviteten, förkorta produktionstiden och minska miljöpåverkan.

En leverans ifrån BBGRUPPEN behövs ofta i ett kritiskt läge – exempelvis i slutet av ett entreprenadprojekt, i en brådskande servicesituation eller just-in-time till en produktionsprocess. Vi lägger därför stor vikt vid att materialförsörja och utföra leveransen på bästa möjliga sätt och enligt dina önskemål.

Vid projekt och serviceuppdrag har vi oftast med oss produkterna när vi kommer för att utföra uppdraget. Vi försörjer våra tekniker med material genom ett nätverk av lokala lager.

Vid materialleveranser strävar vi efter kompletta kundorder med rätt typ av transporttjänst, så att rätt antal produkter anländer i rätt tid på rätt plats. BBGRUPPENs centrallagret i Karlstad är navet där vi producerar flödet av paket, styckegods och partileveranser. Vi använder några av marknadens bästa speditörer/transportörer för att säkert och med minsta möjliga mijöpåverkan nå fram i rätt tid till din leveransadress.

      
     Tjänster för logistikkedjan:

  • Produktionsanpassad förpackning
  • Leveransavisering via chaufför eller transportörens terminal
  • Tidslossning
  • Expressleverans

      Produktblad (pdf)

 

 

              

KONTAKT
020-221 221

KONTAKTFORMULÄR

Fler tjänster för fastighet och byggprojekt

 

RÅDGIVNING – Vår rådgivande roll är en central del av vårt erbjudande. Vi finns med dig med vår kompetens hela vägen.

Faktorer som funktion, materialval och teknik är många gånger avgörande för att hitta rätt lösning. Använd oss som bollplank i stora som små frågor. Vår produktkunskap och erfarenhet av teknisk rådgivning gör att vi vågar kalla oss specialister inom våra produktområden. 

RISKANALYS – En behovsanpassad lösning startar med genomgång och analys av säkerhetsbehovet i din fastighet

Riskanalysen är en viktig del i leveransen av en dörrmiljö eller ett säkerhetssystem. Oavsett om det gäller ett låssystem, dörrautomatik, utrymning, passersystem, en kameraanläggning eller en larminstallation. För att hitta rätt säkerhetslösning genomlyser vi både verksamhet och lokaler.

PROJEKTERING – Projekteringsinsatser både initialt och/eller inför produktion är avgörande – nyttja vår erfarenhet och produktkunskap.

För ett gott slutresultat är det viktigt att komma rätt redan i starten. Vi ställer upp med kunskap och engagemang i projekteringsstadiet där vår dialog med brukaren, beställaren och arkitekten är central. Dina krav och önskemål tillsammans med kravbilden från myndigheter och försäkringsbolag styr vårt arbete.

Installation och driftsättning

Allt det vi säljer kan vi installera och driftsätta. Våra tekniker är kompetenta problemlösare – alla med lite olika kompetens och specialområden. Vi hanterar allt från dörrbeslagning , montage av dörrstängare och låssystem till att installera och driftsätta komplexa anläggningar som passersystem, larm och kameraövervakning.

Säkrat underhåll med serviceavtal

Med regelbunden tillsyn och skötsel håller din installation längre och med ett planerat underhåll kan du försäkra dig om att allt fungerar som det ska. Läs mer om BBGRUPPENs serviceavtal – ett steg närmare en trygg och bekymmersfri vardag.

Projektdokumentation

En riktig utförd projektdokumentation sparar tid, pengar och huvudbry i framtiden. Vi kan lagra dina dokument så att de finns till hands när system och dörrmiljöer ska underhållas och servas eller när lokalen ska byggas om. Vi kan även upprätta en dokumentation för en befintlig anläggning tillsammans med ett förslag på serviceupplägg.