Underhåll säkrar funktionen

Det är många faktorer som påverkar en produkts funktion över tid. Ytskikt ska rengöras på rätt sätt, rörliga delar kan behöva ses över, rengöras och smörjas för att funktionen inte ska försämras.

Många av de produkter vi säljer sitter i miljöer där de utsätts för stora påfrestningar. Dörrstängare, draghandtag, trycken och låshus i en offentlig dörrmiljö är exempel på sådana produkter. Det dröjer inte länge förrän dörren har öppnats och stängts tiotusentals gånger och det ställer också krav på underhållet.

Rätt underhåll säkrar funktionen men det är också en förutsättning för att produktgarantier ska gälla. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att underhållet blir rätt utfört på produkterna.

Här hittar du service- och
underhållsanvisningar för våra produkter:

BBGRUPPEN drift och underhåll dörrmiljöer(pdf)

BBGRUPPEN Skötselanvisning(pdf)

 

Serviceavtal – en enklare vardag

Att jobba förebyggande är alltid en god investering. Med ett serviceavtal från oss kan du vara säker på att din anläggning fungerar som den ska. Det sparar dig pengar och gör din vardag lite enklare. Ladda hem folder Serviceavtal.(pdf)