Butiksverksamheten i Skellefteå har upphört.

PROJEKTORGANISATIONEN FINNS KVAR
Vår projektorganisation för Skellefteå kommer att finnas kvar och styras från Luleå. Välkommen att kontakta Distrikstansvarig säljare Linda Persson linda.persson@bbgruppen.se

Kontakt BBGRUPPEN LuleåINSTALLATIONS- OCH TEKNIKERTJÄNSTER

Vår lokala tekniker finns kvar i Skellefteå. 

Kontakt: 010-163 67 30

Försäljning & installation

Platschef/säljare Andreas Holtrin 010-163 67 31
Distriktsansvarig säljare Linda Persson Föräldraledig
Säljare/projektör Pär Ejdemo 010-163 67 40
Installatör Robin Ahl 010-163 67 28

 

I BBGRUPPEN levererar vi lås- & säkerhetsprodukter, beslag & inredning till Skellefteås bygg- och fastighetskunder. Vi finns med dig hela vägen med vår kompetens. Från en tidig konsultation, via leverans, installation och driftsättning, till det efterföljande underhållet. Välkommen till BBGRUPPEN du också!