BBGRUPPEN

Säteriv. 5 Box 546, 651 12 Karlstad
Telefon 010-163 64 00

Öppet växel: 07:30–16:00

info@bbgruppen.se

Marknad

Tf. marknadschef Verkställande direktör Matthias Eriksson 010-163 68 55
Artikelkoordinator Anna Lärka 010-163 65 25
Marknadskoordinator Katarina Westberg 010-163 64 27
Projektledare Filip Svensson 010-163 64 80