KARLSTAD

Säteriv. 5 Box 546, 651 12 Karlstad
Telefon 010-163 67 00
Fax 010-550 72 10

Butik Säterivägen 5

info@bbgruppen.se

VD

Verkställande direktör Matthias Eriksson 010-163 68 55

Försäljning

Försäljningschef Håkan Carlsson 010-163 64 22
Priskoordinator Håkan Magnusson 010-163 64 55
Priskoordinator Carola Gustafsson 010-163 66 79
Key Account Manager Peter Runevik 010-163 66 60
Projektledare Filip Svensson 010-163 64 80
Anbudsansvarig Offentlig sektor Patrick Lokede 010-163 65 54

Ekonomi

Ekonomichef Karin Dahlström 010-163 66 45
Controller Christian Larsson 010-163 64 93
Projektcontroller Mikaela Sjödin Föräldraledig
Redovisningsekonom Elin Sjögren 010-163 64 06
Redovisningsekonom Gustav Karlsson 010-163 66 84
Redovisningsekonom Jenny Jonasson 010-163 67 66
Redovisningsekonom Karin Söderholm 010-163 65 92
Redovisningsekonom Lena Nilsson 010-163 65 42
Löneadministratör Carina Juhlin 010-163 66 09
Redovisningsassistent Carola Persson 010-163 64 12
Redovisningsassistent Sandra Nykvist 010-163 64 08
Ekonomiassistent Patricia Carlson 010-176 88 03
Administratör Britt-Marie Kihlman 010-163 65 55

Inköp

Inköpschef Thomas Kammarbo 010-163 64 52
Strategisk inköpare Anna Hübinette 010-163 64 04
Strategisk inköpare Sofia Blixt 010-163 64 46
Strategisk Inköpare Johan Edkvist 010-163 64 33
Inköpare Magnus Lind 010-163 66 66
Inköpare Linnéa Johansson 010-163 65 44
Inköpare Robin Malmqvist 010-163 67 25
Leveransbevakare Bo Andersson 010-163 64 09

Logistik & lager

Logistikchef Anders Berg 010-163 64 01
Lagerchef Erik Nilsson 010-163 65 20
Logistiker Magnus Eklund 010-163 64 32
Projektadministratör Dan Herlitz Tillgänglig från 2/9
Godsmottagning Andreas Persson 010-163 64 21

Bilar

Bilansvarig Jan Lithman

HR

HR-ansvarig Karina Gjedsted 010-163 67 48

KMS

Ansvarig Kvalitet, miljö och säkerhet Helén Johansson 010-163 65 41

it & kommunikation

Chef Marknadskommunikation Bernt Gustavsson 010-163 64 44
IT Systemutvecklare Caroline Lundin 010-163 65 40
It- och systemsupport Fredrik Green 010-163 66 31
Artikelkoordinator Anna Lärka 010-163 65 25
Marknadskoordinator Katarina Westberg 010-163 64 27
Säljare E-butik Kajsa Axelsson 010-163 64 96
Säljare E-butik Kundservice Louise Gustafsson 010-163 64 31

 

BBGRUPPENs huvudkontor med centrala funktioner ligger i Karlstad. Här finns företagsledning, inköpare, försäljare, ekonomi-, HR- och logistikfunktioner samt en avdelning för marknadskommunikation. I anslutning till huvudkontoret ligger BBGRUPPENs centrallager.