< Tillbaka till nyheter

2020-04-20

Lås och säkerhet intill kraftstationer

Variationen av olika slags byggnader i våra lås- och säkerhetsuppdrag är en del av utmaningen och BBGRUPPENs styrka i form av kapacitet och kompetens.

I vissa fall ligger fastigheter till och med där BBGRUPPENs montagebilar inte når fram. I detta projekt handlar det om bebyggelse intill kraftstationer längs med älvar som mynnar ut vid Norrlandskusten. Där bilvägar saknas kommer en skoter väl till pass – att resvägen bjuder på vackra vyer är en extra bonus.

 

 

BBGRUPPEN Sundsvall levererar här en access-lösning och mekanisk låsning till Vattenregleringsföretagen, som är en paraplyorganisation för ett antal vattenregleringsföretag. De i sin tur är samfälligheter som bildas då fler än en kraftaktör äger strömfall i ett vattendrag. Verksamheten är inriktad på att reglera vattenmängden i älvarna mellan kraftverken.  Älvarna som ingår i Vattenregleringsföretagen är Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Dalälven. Sammanlagt omfattar detta ett 100-tal dammanläggningar.

 

 

 

Avsides blir närmare med elektronisk låsning

I projektet ingår projektering och leverans av en lösning med både elektronisk och mekanisk låsning. Det ger ett kraftigt skalskydd i kombination med elektroniskt tillträde, som underlättar när det är stora avstånd. 
– Lösningen maxar verkligen kundens förutsättningar och behov. Den förenar flexibilitet och optimal säkerhet, berättar Fredrik Haglund som är projektledare dörrmiljö, lås & säkerhet vid BBGRUPPENs försäljningskontor i Sundsvall.

BBGRUPPEN ansvarar även för montageinsatser i form av dörrbeslagning och installation i delar av fastighetsbeståndet. Projektet påbörjades i december 2019 och pågår under våren 2020.

 


< Tillbaka till nyheter