< Tillbaka till nyheter

2020-01-24

BBGRUPPEN levererar till skol- och idrottsmiljöer

Två aktuella skol- och idrottshallsprojekt i Karlstad respektive Hammarö kommun.

KVARNBERGSSKOLAN - KARLSTAD

NCC utför till- och ombyggnation av Kvarnbergsskolan på uppdrag av Karlstad Kommun.

Skolan ligger i en centrumnära stadsdel och kommer att ha kapacitet för sammanlagt ca 400 elever i årskurs F till 6.

BBGRUPPEN Karlstad levererar och monterar lås och dörrbeslagning till skolans ca 240 dörrmiljöer.

Inredning & beslag

Omklädnings- och duschrum i den nya idrottshallen inreds med sittbänkar, kroklister och duschväggar från BBGRUPPEN.

Vi levererar även kläd- och skohyllor, taktila skyltar, inredning till toaletter, emaljskrivtavlor m.m.

Projektet planeras vara inflyttningsklart sommaren 2020.

 

 

 

HAMMARLUNDENS IDROTTSHALL - HAMMARÖ

Skärgårdskommunen Hammarö låter uppföra två nya idrottshallar i anslutning till Hammarlundens skola. Byggnationen sker i två skeden.  I skede ett används en av hallarna som ersättningsskola för årskurs F – 6 under tiden som befintlig skola för dessa elever rivs och en ny byggs upp.

Byggentreprenör är Byggdialog och SP-gruppen ansvarar för säkerhetsentreprenaden.

BBGRUPPEN levererar och installerar mekanisk och elektromekanisk låsning tillsammans med dörrbeslagning. Projektet omfattar cirka 130 dörrmiljöer.

Vi är även leverantör av passerkontroll i form av Assa Arx. Förutom passerfunktion innehåller detta säkerhetssystem certifierat inbrottslarm enligt SBSC.

Ersättningsskolan i hall A tas i bruk i början av 2020. Hall B är planerad att vara färdigbyggd hösten 2020. Inflyttning i den nya skolan F – 6 beräknas till vårterminen 2022


< Tillbaka till nyheter