< Tillbaka till nyheter

2018-03-05

hållbarhetsredovisning

AB Byggbeslag omfattas av årsredovisningslagens krav om att lämna en hållbarhetsrapport som en del av förvaltningsberättelsen.

Rapporten, som omfattar alla bolag i koncernen BBGRUPPEN, har upprättats som ett enskilt dokument som bifogas årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen och finns även publicerad här på hemsidan.

Länk till hållbarhetsrapport.


< Tillbaka till nyheter