< Tillbaka till nyheter

2019-05-28

BBGRUPPEN tillsätter ny VD

Matthias Eriksson tillträder som ny VD för BBGRUPPEN den 1 juni 2019 och ersätter Lars Hellström.

Lars startade sitt projektarbete i december 2017 med uppgift att strukturera om och förbättra lönsamheten inom BBGRUPPEN enligt en första etapp. Verksamheten hade dessförinnan under flera år haft en svag utveckling.

BBGRUPPEN är ett strategiskt innehav inom Ahlmarkskoncernen och ska fortsätta att utvecklas inom sina olika affärsområden. 

När Lars nu lämnar över till Matthias har första etappen av förändringarna slutförts och Matthias fortsätter nu arbetet med att utveckla och stärka BBGRUPPENs position på marknaden.

Matthias har tidigare innehaft flera ledande positioner för olika materialleverantörer och producenter till olika affärssegment och koncept inom installations- och säkerhetsbranschen.

Jag ser verkligen fram emot uppgiften att tillsammans med BBGRUPPENs erfarna och kompetenta medarbetare ta nästa steg i koncernens utvecklingsfas. BBGRUPPEN har en spännande position på en intressant marknad något som vi skall utnyttja för att leverera ytterligare värden till våra kunder, samarbetspartners och intressenter, säger Matthias Eriksson.

Karlstad 2019-05-28

Lars Johansson

Styrelseordförande
BBGRUPPEN

 

Matthias Eriksson, ny VD i BBGRUPPEN från 1 juni 2019


< Tillbaka till nyheter