< Tillbaka till nyheter

2019-02-20

BBGRUPPEN investerar mobilt

Vår omvärld förändras och digitaliseras i allt snabbare takt, något som kräver att alla bolag ser över och anpassar både system och verksamhet.

Inom BBGRUPPEN ser vi möjligheter med att nyttja utvecklingen till vår fördel och investerar i förstärkt affärssystemsstöd och mobila applikationer för tekniker och projektörer.  

Branschen ställer höga krav på vår leverans och omgärdas med lagar och regler. BBGRUPPENS utmaningar ligger i att vi har en utspridd organisation med höga krav på ordning och reda.

”Jeeves Mobilitet och den mobila fältserviceappen är till gott stöd för oss då vi samlar flera tidigare funktioner i ett och samma system. Det mobila ramverket samverkar med affärssystemet i realtid och våra tekniker är alltid uppdaterade oavsett var de befinner sig. För servicetekniker och personal ute på fältet innebär det ett enklare, mer flexibelt arbete”. Säger Marcus Franzén Platschef i BBGRUPPEN.

 

”Vårt mål med projektet är att ge våra medarbetare ett kraftfullt mobilt verktyg men också att skapa en lösning där gränssnittet kan anpassas utifrån användningsområde. Samtidigt har affärssystemet en designklient som medger att vi själva kan sköta den framtida utvecklingen och optimera funktionalitet på egen hand”. Berättar Bernt Gustavsson IT-chef i BBGRUPPEN.


< Tillbaka till nyheter