Byggentreprenör

I BBGRUPPEN har vi vår grund i byggbranschen. Det var där allt började, i moderbolaget AB Byggbeslag, och det är där vi nu som företagsgrupp fortfarande har större delen av vår verksamhet. Från början var det som leverantör av produkter. Något som såklart fortfarande är en del av vårt erbjudande.

Vi samverkar med arkitekter och konsulter för att hitta rätt produktlösningar och söka effektiviseringar, som i sin tur ger kostnadsbesparingar för dig som beställare.

Vi finns med dig i processens alla steg. Inte minst i det tidiga projekteringsstadiet där vi kan göra stor skillnad genom att delta med teknisk rådgivning och produktkännedom. Vi förstår byggprocessen och kan erbjuda de logistiklösningar den kräver.

Vi samverkar med arkitekter och konsulter för att hitta rätt produktlösningar och söka effektiviseringar, som i sin tur ger kostnadsbesparingar för dig som beställare.