Nyheter

2018-03-05

hållbarhetsredovisning

AB Byggbeslag omfattas av årsredovisningslagens krav om att lämna en hållbarhetsrapport som en del av förvaltningsberättelsen.

2018-02-02

Vattennära brf och bostäder med högt och fritt läge

BBGRUPPEN i Karlstad levererar till projekten Rudsberget och brf Kanoten inkl. Cityförskolan.

2017-12-15

Nybyggda butik- och kontorslokaler i Östersund

BBGRUPPEN/Östersunds Låstjänst flyttar till nya lokaler under februari månad 2018. Den nybyggda fastigheten ligger strax intill vår nuvarande verksamhet.