Nyheter

2018-07-06

Nya lokaler i Norrköping

I september flyttar Nyckelkedjan till Risängen.

2018-06-15

Linneúniversitetet i Kalmar samlar sin verksamhet

BBGRUPPEN levererar inredning, lås och dörrkomplettering till detta byggprojekt.

2018-03-05

hållbarhetsredovisning

AB Byggbeslag omfattas av årsredovisningslagens krav om att lämna en hållbarhetsrapport som en del av förvaltningsberättelsen.